aeroFiT

0905727774

Objavte svoje nové ja

Posilnite sa

Sme tu, aby sme Vám pomohli dosiahnuť Vaše ciele v oblasti zdravia a fitness.

Mocniteľ

TÚŽITE PO ZMENE ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU ?

 

AK CHCETE MAŤ PEVNEJŠIE TELO A BYŤ FIT V KAŽDOM VEKU, STE TU SPRÁVNE.

 

aeroFiT je viac ako fitness. Náš skúsený tím trénerov, posúva Vaše limity a Vaše JA, na vyššiu úroveň !

 

Našim cieľom je transformácia tela a mysle, motivácia k zdravému životnému štýlu a uvedomenie si svojej sebahodnoty.


Mocniteľ

ČO PONÚKAME ?

 • TRANSFORMÁCIA TELA & MYSLE

• INDIVIDUÁLNE & SKUPINOVÉ TRÉNINGY

 • ONLINE TRÉNINGY

• TRÉNINGY S DEŤMI

 • ODBORNÁ MASÁŽ

• VÝŽIVA & JEDÁLNÍČEK

 • PREDAJ & SERVIS FITNESS ZARIADENÍ 

Kategória

iNDiViDUÁLNE & SKUPiNOVÉ TRÉNiNGY B.BYSTRiCA, BADíN, MEDZiBROD

B.BYSTRiCA telocvičňa ZŠ Radvanská 1 - PONDELOK & ŠTVRTOK 18:30

B.BYSTRiCA ihrisko ZŠ Spojová - STREDA 18:00

BADíN Šport. Hala - STREDA & NEDEĽA 18:00

MEDZiBROD - UTOROK & PiATOK 18:30

Kategória

VÝŽiVA & JEDÁLNíČEK NA MiERU

 Pre dosiahnutie výsledkov a OPTiMÁLNEJ TELESNEJ HMOTNOSTi je alfou a omegou vyvážená, plnohodnotná strava, ako aj to, čo a koľko zjeme.

 Našim heslom je “BRUCHO SA ROBí V KUCHYNi”

ODBORNÁ MASÁŽ (AJ U VÁS DOMA)

Doprajte si ODBORNÚ MASÁŽ V POHODLÍ DOMOVA v Banskej Bystrici, pod vedením obsolventa Strednej zdravotníckej školy, v odboroch MASÉR & VŠEOBECNÁ SESTRA.

 

V prípade potreby, nás naváhajte kontaktovať.

Mocniteľ

Neváhajte nás kontaktovať

Meno E-mail alebo tel. číslo Správa Potvrdiť